Teatre de transicis

Obras de teatro, textos teatrales
978-84-95232-32-8
CATALAN
200
140cm
210cm
LLIBRES DEL MSN I DE LA BOLLA
-5%
12,00 €
11,40 €

Teatre de transició és l'aplec de les obres Alta temperatura, Moscards i bimbolles i La sal, que Joan Guasp va escriure entre 1979 i 1983. Totes tres obres mostren l'esforç per elevar el nivell qualitatiu i, al mateix temps, potenciar tot l'entramat teatral insular. És el salt necessari per assolir noves fites de modernitat i autoestima en el teatre mallorquí d'avui en dia.