Quaderns de reeducació de la lecto-escriptura

Educacion: cuidado y orientacion de alumnos
978-84-7584-593-7
CASTELLANO
98
300cm
250cm
PEDIATRIA
-5%
14,00 €
13,30 €

Redactat per un equip de psicòlegs i pedagogs coordinat pel reconegut doctor Josep Tomàs, cap de la Unitat de Psiquiatria Infanto-Juvenil de l'Hospital de la Vall d'Hebron, aquest quadern està destinat a pal·liar les mancances que han deixat els diferents aprenentatges escolars i extraescolars ordinaris.
Els Quaderns de Reeducació són un programa en suport tradicional amb fitxes dirigit a usuaris d'edats diverses, fent especial esment a l'etapa escolar (amb finalitat reeducativa i per a promoure l'adquisició de capacitats neuropsicològiques bàsiques per a l'aprenentatge) i també per a la vellesa (especialment en els processos de demència i per a preservar les capacitats cognitives).
Els objectius que es persegueixen són:
-Millorar la coordinació, control i precisió viso-motora.
-Desenvolupar i millorar els processos espai-temporals.
-Estabilitzar i potenciar els mecanismes bàsics per al aprenentatge.
-Desenvolupar i millorar l'atenció, la concentració, la memòria i el coneixement.
-Desenvolupar i millorar la comprensió de llenguatges lògics, lingüístics, gràfics i simbòlics.
-Rehabilitat els dèficits cognitius, o transtorns del desenvolupament, que repercuteixen en el procés de l'aprenentatge: dislèxia, dèficit d'atenció i disfuncions perceptives (agudesa visual, velocitat de percepció, organització temporal i ritmicitat).
-Promoure la preservació, conservació i estimulació del potencial neuropsicològic adquirit durant la vida en la vellesa i en processos dements.