Quadern de Valencià 2 Colla

Material didactico
978-84-9026-457-7
VALENCIANO
32
290cm
220cm
EP VALENCIANO
11,95 €

1 quadern per curs, amb 12 unitats didàctiques. Coordinats amb els continguts dels llibres de text. Com a complement de la tasca diària a l'aula. Com a reforç en períodes no escolars. Treball de la comprensió lectora, l'ortografia i la morfosintaxi. Activitats lúdiques i diverses amb espai suficient per a escriure. Amb centres d'interés pròxims al món infantil.