La inserció laboral de les persones amb disminució a les comarques gironines

Actividades extraescolares
978-84-95138-95-8
CATALAN
130
240cm
17cm
DIVERSITAS
-5%
11,00 €
10,45 €

"El treball esdevé l'eix clau per a la integració de la persona amb disminució al món del treball i a la societat. Cal que la igualtat al dret al treball no sigui una utopia sinó un fet real i palpable, i que les persones amb disminució disposin de les mateixes oportunitats que la resta de la població a l'hora d'accedir al mercat laboral."