El Cavaller de l'armadura rovellada

Aventura
978-84-7584-307-0
CATALAN
98
200cm
125cm
CATALAN
-5%
8,50 €
8,08 €

EL CAVALLER DE LÆARMADURA ROVELLADA Com els executius actuals, els cav allers medievals, per als quals lÆúnica raó de la seva vida era matar dracs i salvar doncelles, de vegades sÆoblidaven de les obligacions fa miliars. No té res dÆestrany doncs que, quan davant les recriminacions de la seva esposa i del seu fill el cavaller protagonista dÆaquesta n ovel·la decideix passar una agradable vetllada familiar, de sobte desc obreixi amb sorpresa que no pot treureÆs lÆarmadura. En la recerca des esperada dÆalgú que lÆajudi començarà el seu viatge darrere la seva ve ritable essència. El seu viatge reflectirà el de qualsevol lector: ple dÆesperança i desesperació, fe i desil·lusió, rialles i pors.