Català Guai. II

Gramatica, sintaxis y morfologia
978-84-7584-170-0
CASTELLANO
261
230cm
160cm
LAERTES CATALA
-5%
10,91 €
10,36 €

Aquest és el segon quadern de la sèrie Català guai, un llibre que ha tingut l'acollida d'un best-seller, sobretot entre els joves i professors de segon ensenyament, però encara més entre aquells que, oficialment o per sentit de la realitat, es plantegen l'aprenentatge de la llengua catalana amb esperit obert i lúdic, no torturat i sofridor.Dedicat a la morfologia i la sintaxi, igual que el seu predecessor i el que vindrà més endavant dedicat al lèxic i a la semàntica, Català guai no pretén pas, ni de bon tros, trencar cap llança contra gegants o castells inexistents, contra cap fortalesa defensora de cap polèmica entorn a l'absurda dicotomia català heavy/català light, ni tampoc vol oferir cap tercera via: l'únic que fa, en tot cas, és agafar el toro per les banyes.Els eixos o criteris principals sobre els quals gira el mètode de Català guai són els següents: a) donar primacia a lanorma per damunt de les excepcions; b) partir de frases normals, versemblants i, per tant -en contrast amb altres materials que circulen-, no rebuscades, sense -trampa-, i c) emprar un vocabulari al més acostat possible a la parla col- loquial d'avui dia, a la sensibilitat i als gustos dels joves.Així, prenent sempre com a punt de partida un text no necessàriament -literari-, i amb il·lustracions d'un dels creadors del popular -Makoki-, les autores proposen a l'alumne una sèrie de tests, jocs, exercicis, dictats, a fi que assimili bé les normes sense adonar-se'n, de forma inductiva.Català guai serà, ben segur, de molta utilitat no sols com a material per treballar a classe, amb el guiatge i la intervenció del professor, sinó també en crèdits de reforç, hores B, etc., així com per recuperar durant les vacances; així mateix, és adequat per a aquells que practiquen l'autoaprenen- tatge. Estem convençuts, en definitiva, que Català guai, per la seva amenitat i atractiu, serà el llibre adient tant per a BUP, COU, FP i l'etapa 12-16 anys, com per a nois de segona etapa d'EGB o adults amb -assignatures pendents-.El llibre, com ja és habitual, va complementat amb una Clau d'exercicis.